آموزشگاه تخصصی عکاسی و تصویربرداری سرو در استان خوزستان شهر اهواز با برگزاری دوره های عکاسی و فیلمبرداری بصورت حرفه ای و در سطح بین المللی، به هنرجویان خود مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور و همچنین مدرک معتبر دو زبانه از ESDC دانشگاه تهران اعطا می‌نماید.