کارگاه آنلاین (وبینار) آموزش ادیت تخصصی پرتره مورخ 16 خرداد 1399 توسط آکادمی سرو با استقبال خوب هنرجویان عزیز از سراسر کشور برگزار گردید.