وبینار تخصصی آموزش تنظیمات دوربین کنون و نیکون مورخ 9 خرداد 1399 توسط آکادمی سرو برگزار شد و با استقبال خوب هنرجویان عزیز از سراسر کشور مواجه شد.