آموزشگاه تخصصی عکاسی و تصویربرداری سرو، در سال 1398 با دریافت گواهینامه بین المللی ایزو 9001، عنوان اولین آکادمی دارنده این گواهینامه را در استان خوزستان در زمینه هنرهای تجسمی به خود اختصاص داد، تا مُهر تاییدی باشد بر سیستم کنترل کیفیت مدیریت آموزشگاه و همچنین قدردانی از تمامی هنرجویان و هنرمندانی که در این مسیر، سَرو را همراهی نمودند.