cropped-logo-png-copy-1.png
2,000,000R
٪5 تخفیف کارگاه
1,500,000R
٪10 تخفیف کارگاه
2,000,000R
2,500,000R
4,000,000R
3,000,000R
4,500,000R
٪15 تخفیف کارگاه
3,000,000R
3,500,000R
شانست رو برای برنده شدن امتحان کن!

ایمیل و موبایلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون. امروز برای بردن جایزه‌های استثنایی شانس داری!

قوانین چرخش گردونه:

  • - یک بار چرخش برای هر هنرجو
  • - شماره موبایل ثبت شده باید به نام هنرجو باشد
  • - کدهای تخفیف تنها برای ثبت نام دوره‌ها و کارگاه‌هاست
  • - کد‌های تخفیف 300 هزار تومان و بیشتر، تنها برای کارگاه‌ها و دوره‌هایی بالاتر از 2,500,000 تومان است