سرفصل های دوره آموزشی عکاسی طبیعت و مناظر شهری:

  • عکاسی طبیعت و مناظر شهری
  • آشنایی با عکاسی طبیعت (انواع ترکیب ها) و برسی عکس طبیعت از نظر فیاپ
  • آشنایی با عکاسی ماکرو و لنز های ماکرو  
  • آشنایی با عکاسی مناظر شهری و معرفی انواع ترکیب بندی و تکنیک ها 
  • آشنایی با ملحقات دوبین ها و لنز های پرکاربرد در عکاسی طبیعت و مناظر شهری
  •  کارگاه عملی عکاسی طبیعت 
  •  کارگاه عملی عکاسی مناظر شهری
  •  ویرایش و پردازش عکسها

جهت ثبت نام در دوره‌ی آموزشی عکاسی طبیعت و مناظر شهری، فرم زیر را تکمیل فرمایید.

عکاسی طبیعت و مناظر شهری